Gwarancja

 

Na wszystkie meble wyprodukowane przez OneLoft udzielamy pięcioletniej gwarancji.

Prosimy się zapoznać z jej ogólnymi warunkami.

 1. Każde zgłoszenie gwarancji będzie rozpatrywane indywidualnie. Prosimy również o zapoznanie się z ogólnymi warunkami gwarancji, znajdującymi się poniżej:
 2. Produkty objęte są 5 letnią gwarancją, licząc od daty zakupu.
 3. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Roszczenia z tytułu gwarancji Kupujący zgłasza do Sprzedawcy.
 5. Gwarancja obowiązuje pod warunkiem, że przedmiot jest prawidłowo użytkowany, zgodnie z przeznaczeniem oraz zaleceniami zasad użytkowania i konserwacji.
 6. Gwarancja obejmuje wady wynikające z procesu produkcji lub usterki surowca.
 7. Zgłoszenie reklamacyjne musi być złożone w formie pisemnej tradycyjnej lub elektronicznej i powinno zawierać dokładny opis wady.
 8. Kupujący traci uprawnienia przewidziane gwarancją, jeżeli przed upływem jednego miesiąca od stwierdzenia wady fizycznej nie zawiadomi o tym Sprzedawcy.
 9. O przyjęciu zgłoszenia reklamacyjnego przez Gwaranta Kupujący będzie powiadomiony – w razie dokonania oględzin mebli, niezwłocznie po ich zakończeniu poprzez dokonanie wpisu do protokołu z oględzin.
 10. Jeżeli po zgłoszeniu reklamacji nie dokonano oględzin, przyjmuje się, że w przypadku, gdy Gwarant nie ustosunkował się do reklamacji w ciągu 14 dni, uznał reklamację za zasadną.
 11. O uznaniu reklamacji za nieuzasadnioną Gwarant powiadomi w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji. – w przypadku braku kontaktu ze strony Gwaranta we wskazanym okresie reklamację uważa się za zasadną.
 12. Jeżeli podczas realizacji reklamacji, stwierdzi się obniżenie jakości przekraczające stopień normalnego zużycia - a tym samym uszkodzenia wywołane zmianą lub przeróbką, dokonaną przez Kupującego lub osobę trzecią, bądź towar będzie zdekompletowany (brak części składowych lub wyposażenia niezużywalnego, a niezbędnego przy ewentualnej dalszej sprzedaży) reklamacje uważa się za bezzasadną.
 13. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z rękojmi.

 

Gwarancją nie są objęte wady, braki i uszkodzenia mebli wynikające z:

 1. użytkowania mebli niezgodnego z zasadami użytkowania mebli,
 2. użytkowania mebla niezgodnie z przeznaczeniem,
 3. braku pielęgnacji lub pielęgnacji niezgodnej z zasadami pielęgnacji mebli,
 4. niewłaściwego bądź nieostrożnego transportu lub przenoszenia mebli,
 5. zdarzeń losowych i działania siły wyższej
 6. użytkowania mebla w pomieszczeniu o temperaturze poniżej 18 °C lub powyżej 35 °C
 7. błędów montażowych,
 8. winy ekipy montażowej,
 9. tytułu odbarwienia blatów wystawionych na długotrwałe działanie promieni słonecznych,
 10. naprawy lub przeróbki mebli wykonanej przez Kupującego lub na jego zlecenie,
 11. w meblach sprzedawanych z ekspozycji - wady, uszkodzenia, zużycie i braki ilościowe elementów stwierdzone w momencie zakupu,
 12. wady i uszkodzenia, w wyniku których obniżono cenę mebla,
 13. różnic w profilach i odcieniach wynikających z cech charakterystycznych dla surowców naturalnych, z których wykonano mebel. Ze względu na procesy produkcyjne i różnorodność partii towarowych mogą wystąpić nieznaczne różnice w odcieniach koloru, nawet w przypadku zakupu kilku sztuk tego samego wyrobu.
 14. szkód i usterek spowodowanych przez zwierzęta.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Darmowa dostawa
Darmowa dostawa (Dostawa) już od 2 000,00 zł.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl